Darbo laikas:

I‐IV nuo 8:00 iki 17:00 val.,
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val.


Klientų priėmimo valandos(tik iš anksto susitarus):

Pirmadieniais nuo 14:00 iki 17:00 val.
Trečiadieniais nuo 9:00 iki 13:00 val.

Balterma ir ko, UAB

KAMANĖ verslo centras (5 aukštas)
Ukmergės g. 369A, Vilnius.

Dėl avarijų ir gedimų šalinimo S. Nėries g.
daugabučiuose namuose
prašome kreiptis tel. 8-655-39812 (visą parą)
Del dujiniu katilu pirkimo ir serviso
prašome kreiptis tel.8-699-42000
Tel.: (8 5) 213 3817
El. p. info@balterma.lt

Klausimai atsakymai (D.U.K.)

1. Ar man reikia deklaruoti šilumos ir karšto vandens skaitiklių parodymus?

Klientams patiems deklaruoti parodymų nereikia. Balterma ir ko, UAB pateikia sąskaitą, kurioje jau yra nurodyti suvartoti kiekiai per ataskaitinį laikotarpį.

Skaitiklių rodmenis fiksuoja Balterma ir ko, UAB darbuotojas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ir pirmomis (t.y. nuo pirmos iki penktos dienos) po to einančio mėnesio dienomis.

2. Kur yra sumontuoti karšto vandens ir šilumos skaitikliai?

Kiekvienas butas turi atskirą savo buto karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisus.  Jie yra sumontuoti laiptinėse kolektorinėse spintose.

3. Ką daryti avarijos atveju?

Klientų priėmimo valandomis skambinkite klientų aptarnavimo telefonu 8-5-2133817, ne darbo valandomis skambinkite telefonu 8-655-39812.

4. Jeigu pastebėjote, kad sugedo šilumos ar karšto vandens skaitiklis.

Skambinkite į Balterma ir ko, UAB klientų aptarnavimo skyrių telefonu 8-5-2133817 ir užregistruokite gedimą.

Neinformavus Balterma ir ko, UAB apie gedimą, karšto vandens kiekis bus paskaičiuotas vadovaujantis 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 “Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3“ bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-178 „Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės“.

Vadovaujantis 2010 m. spalio 25 d. LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis”, šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudas apmoka šilumos vartotojas.

5. Ką daryti, jei negavote sąskaitos?

Negavus sąskaitos, reikia skambinti klientų aptarnavimo telefonu 8-5-2133817 arba parašyti el.paštu vic@balterma.lt.

6. Ką daryti, jei nešyla gyvatukas ar kambario radiatoriai?

Šildymo sezono metu pasitikrinkite, ar esate atsisukę šilumos tiekimo kranelį kolektorinėje spintoje ir as esate atidarę termostatinius reguliatorius ant bute esančių radiatorių. Jeigu kranelis ir reguliatoriai yra atsukti, bet radiatoriai nešyla, skambinkite į Balterma ir ko, UAB klientų aptarnavimo telefonu 8-5-2133817 ir užregistruokite gedimą.

7. Išvažiuojate ilgam laikui, ką daryti?

Jei ketinate išvykti dviems mėnesiams ar ilgesniam laikotarpiui, prašome apie tai informuoti Balterma ir ko, UAB.

Užsukite karšto vandens kranelius (bute ir laiptinėje).

Padenkite įsiskolinimus, jeigu tokių turite. Taip pat pasirūpinkite galimybe apmokėti sąskaitas elektroniniu būdu arba įgaliokite kokį nors asmenį, kuris apmokės už paslaugas, arba sumokėkite avansu už suteiktas paslaugas, kad Jums nesant nesusidarytų įsiskolinimas.

Rekomenduojame, šildymo sezono metu visiškai neužsukti radiatorių, kad būtų palaikoma higienos normose numatyta temperatūra (18 oC).

8. Kokie yra šilumos suvartojimo taupymo būdai?

Šilčiau ir jaukiau gyvensite jeigu:

-          Jei dar neturite – įsigysite termoreguliatorių, tai leis sutaupyti ir parinkti Jums komfortišką temperatūrą.

-          Neužstatysite radiatorių baldais ir dekoratyvinėmis grotelėmis – tai trukdo šilumai sklisti į kambarį.

-          Neuždengsite radiatorių užuolaidomis, taip šiltas oras pateks į kambarį, o ne kils į viršų šaltu lango paviršiumi.

-           Už radiatorių įrengsite šilumą atspindinčius ekranus, į balkono duris įstatysite šilumą izoliuojančios medžiagos intarpus.

-          Didesnių matmenų baldus statysite prie lauko sienų.

-          Patalpas vėdinsite intensyviai ir trumpai, o ne ilgą laiką. Taip pat vėdinant patalpas patartina užsukti radiatoriaus galvutę, taip išvengsite intensyvesnio radiatoriaus darbo ir didesnio šilumos srauto vėdinimo metu.

-          Ventiliatorių virš viryklės naudosite tik gamindami valgį, nes jis ištraukia šilumą.

-          Užsandarinsite langų ir durų plyšius. Svarbu įsitikinti ar ties termoreguliatoriaus galvute nėra oro pralaidumo iš sienos ar langų plyšių.

-          Įsitikinsite, kad vonios patalpas šildote tik tada, kai to reikia.

9. Kodėl radiatorius nešyla, nors radiatoriaus termostatinė galvutė nustatyta ant „2“?  Termostatinės galvutės reikalingos tam, kad priklausomai nuo pasirinktos ir nustatytos padalos palaikytų pageidaujamą temperatūrą patalpose. Pavyzdžiui (priklauso nuo termostatinės galvutės gamintojo), nutatyta ant „2“ padalos termostatinė galvutė palaiko +15 oC. Ir tik tuomet, kai temperatūra patalpoje nukrenta žemiau +15 oC, radiatorius pradeda šilti, kad pasiektų atitinkamą temperatūrą.

10. Kodėl vieną mėnesį šilumos bute suvartota už 50.00 Eur, o kitą mėnesį už 80.00 Eur, nors radiatoriaus termostatinė galvutė buvo nustatyta ant tos pačios padalos? Kaip jau minėta ankstesnėje pastraipoje, termostatinė galvutė priklausomai nuo nustatytos padalos palaiko pasirinktą temperatūrą patalpose. Jeigu faktinė lauko temperatūra yra žemesnė, radiatorius šyla intensyviau, kad pasiektų atitinkamą temperatūrą patalpose, taigi ir šilumos sunaudojama daugiau ir atvirkščiai – lauko temperatūrai pakilus, šilumos sunaudojama mažiau.

11. Kodėl yra šildomos bendrosios patalpos? Kodėl negalima reguliuoti laiptinių radiatorių šilumos? Bendrosios patalpos turi būti šildomos pagal: Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (patvirtinta įsakymu 1-297), Lietuvos higienos normą 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, Šilumos ūkio įstatymą Nr. IX-1565. Bendrosiose patalpose ant radiatorių įrengti termoreguliatoriai sureguliuoti taip, kad palaiko minimalią, higienos normas atitinkančią temperatūrą 14-16 oC. Tokiu būdu bendrosios patalpos yra apsaugotos nuo galimo perkaitimo, nes radiatoriai šyla tik tuomet, kai temperatūra bendrosiose patalpose yra mažesnė nei 14-16 oC. Termoreguliatorių/radiatorių užsukinėti negalima, nes tokie veiksmai gali sukelti šildymo sistemos avarijas (gali trūkti vamzdžiai ir užlieti patalpas). Sugadintus radiatorius turi parūpinti butų savininkai.

12. Kodėl reikia ilgai laukti kol atbėga karštas vanduo? Jūsų name yra sumontuota kolektorinė šildymo sistema. Kolektorinėje šildymo sistemoje karštas vanduo cirkuliuoja stovais, esančiais laiptinėje, o ne iki buto čiaupo. Taip yra suprojektuota ir sumontuota karšto vandens sistema, kadangi teisės aktai reikalauja, kad butų apskaitos prietaisai būtų išnešti už buto (patalpų) ribų. Tarp stovo, esančio laiptinėje, ir čiaupo, esančio Jūsų bute, yra nutiestas vamzdis, kuriame vanduo cirkuliuoja tik kai Jūs naudojate vandenį. Nenaudojamas vanduo vamzdyje aušta ir, priklausomai nuo to, koks yra atstumas tarp stovo ir čiaupo, Jums tam tikrą laiką reikia palaukti karšto vandens. Balterma ir ko, UAB užtikrina reikiamos temperatūros karštą vandenį tik iki minėtų stovų.

 

13. Kolektorinė šildymo sistema: ką turiu žinoti? Jūsų name yra sumontuota kolektorinė šildymo sistema. Tai reiškia, kad šilumos apskaita yra individuali ir suvartotas šilumos kiekis bute nustatomas pagal Jūsų skaitiklio faktinius rodmenis. Suvartotas šilumos kiekis bute priklauso tik nuo tokių faktorių, kaip: Jūsų šilumos vartojimo poreikių, buto vietos, ploto.

 

14. Kokia yra sąskaitų pateikimo tvarka? Ar įmanoma sąskaitas gauti elektroniniu paštu? Sąskaitos už kiekvieną mėnesį pateikiamos iki kito mėnesio 10 d. Sąskaitos, pagal kliento pageidavimą, gali būti pateikiamos elektroniniu paštu arba į pašto dėžutę. Pasirinkus elektroninį sąskaitų gavimo būdą, popierinės sąskaitos nepristatomos. Jeigu norite sąskaitas gauti elektroniniu paštu, parašykite laisvos formos prašymą pačiame elektroniniame laiške ir nurodykite Jūsų buto adresą, vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti sąskaitas. Laišką su prašymu siųskite el. paštu: vic@balterma.lt. Pažymime, kad tokį prašymą gali pateikti tik buto savininkas.

 

15. Kokia yra skolų išieškojimo tvarka? Kada yra sustabdomas karšto vandens tiekimas? Klientams, vėluojantiems atsiskaityti už paslaugas, sąskaitoje rašomas raginimas susimokėti skolą. Klientams, vėluojantiems atsiskaityti už paslaugas ne vieną mėnesį, siunčiamas priminimas. Jeigu per priminime nurodytą terminą klientas neatsiskaito, jam pateikiamas įspėjimas dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo. Likus 24 val. iki įspėjime nurodyto skolos apmokėjimo termino pabaigos, neatsiskaičiusiems klientams pateikiamas papildomas įspėjimas dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo. Jeigu klientas ir tuomet neatsiskaito, jam sustabdomas karšto vandens tiekimas. Klientas, pageidaujantis, kad jam būtų atnaujintas karšto vandens tiekimas, turi sumokėti visą skolą ir karšto vandens tiekimo atnaujinimo išlaidas – 30,00 Eur. Jeigu po karšto vandens tiekimo nutraukimo klientas vis tiek neapmoka skolos, jo skola perduodama teisminiam išieškojimui. Tokiu atveju klientui tenka apmokėti ir visas teismo išlaidas.

 

16. Kokia yra sąskaitų išrašymo tvarka? Visas daugiabučiame name suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal namų įvaduose įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis ir paskirstomas butų savininkams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 3.

 

17.Kas yra tolygaus šildymo sąlyga ir kodėl turiu jos laikytis?  Siekiant apsaugoti visų butų savininkų interesus bei name palaikyti minimalius standartus atitinkančią temperatūrą, paskirstant šilumos energiją pagal Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3, yra taikomas tolygaus namo šildymo koeficientas, lygus 0,4. Tolygaus namo šildymo sąlyga reiškia, kad Jūsų buto m2  šildymui suvartotas šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį turi būti lygus arba didesnis už namo m2 šildymui suvartotą šilumos kiekio vidurkį, padaugintą iš tolygaus namo šildymo koeficiento. Namo kvadratinio metro šildymui suvartotas šilumos kiekis yra apskaičiuojamas sudedant visų butų šildymui suvartotą šilumos kiekį ir jį padalinant iš visų butų plotų sumos. Taigi, vidutinis šilumos kiekis namo m2 šildymui priklauso tik nuo visų namo gyventojų šildymosi. „Vartotojui, nesilaikančiam visų patalpų tolygaus šildymo sąlygos <…>, priskiriamas papildomas šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti“ (Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3. 14 p.). Jeigu klientas šiek tiek šildėsi, tačiau minimalaus šilumos kiekio per ataskaitinį laikotarpį nesuvartojo, jam prie „butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpų šildymui/bendrosioms reikmėms“ eilutės priskiriama tik trūkstama kiekio dalis iki minimalaus šilumos kiekio. Vartotojams, kurie tolygaus namo šildymo sąlygos laikėsi, papildomas šilumos kiekis prie bendro naudojimo patalpų šildymo nepriskiriamas.

Susisiekite: (8 5) 213 38 17
info@balterma.lt