Darbo laikas:

I‐IV nuo 8:00 iki 17:00 val.,
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val.


Klientų priėmimo valandos(tik iš anksto susitarus):

Pirmadieniais nuo 14:00 iki 17:00 val.
Trečiadieniais nuo 9:00 iki 13:00 val.

Balterma ir ko, UAB

KAMANĖ verslo centras (5 aukštas)
Ukmergės g. 369A, Vilnius.

Dėl avarijų ir gedimų šalinimo S. Nėries g.
daugabučiuose namuose
prašome kreiptis tel. 8-655-39812 (visą parą)
Del dujiniu katilu pirkimo ir serviso
prašome kreiptis tel.8-699-42000
Tel.: (8 5) 213 3817
El. p. info@balterma.lt

Informacija šilumos vartotojams

http://www.regula.lt/Docs/nutarimas-99.doc

 • Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas 2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1565

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429519

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=384505

 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. O3-151 „Dėl Balterma ir ko, uždarosios akcinės bendrovės šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“

www.regula.lt/Docs/nutarimas_151.docx

 • Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1-173 „Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1014834

 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. kovo 04 d. nutarimas Nr. O3-208 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimas)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1014834

 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. O3-760 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimas)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463615&p_tr2=2

 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. Nr. O3-158 nutarimas „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimas)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428028&p_query=%D0ilumos%20paskirstymo%20metodas%20&p_tr2=2

 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. O3-19 „Dėl komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ (Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255837&p_query=&p_tr2=

 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimas Nr. 1-1319 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“

http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30227124

 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 20 d. sprendimas Nr. 1-1762 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio UAB „Balterma ir ko“ nustatymo“

http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30188256

 • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-5 2007 m. sausio 29 d. patvirtinta „Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291858

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359789&p_query=&p_tr2=2

Susisiekite: (8 5) 213 38 17
info@balterma.lt