Darbo laikas:

I‐IV nuo 8:00 iki 17:00 val.,
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val.


Klientų priėmimo valandos(tik iš anksto susitarus):

Pirmadieniais nuo 14:00 iki 17:00 val.
Trečiadieniais nuo 9:00 iki 13:00 val.

Balterma ir ko, UAB

KAMANĖ verslo centras (5 aukštas)
Ukmergės g. 369A, Vilnius.

Dėl avarijų ir gedimų šalinimo S. Nėries g.
daugabučiuose namuose
prašome kreiptis tel. 8-655-39812 (visą parą)
Del dujiniu katilu pirkimo ir serviso
prašome kreiptis tel.8-699-42000
Tel.: (8 5) 213 3817
El. p. info@balterma.lt

Informacija šilumos vartotojams

Balterma ir ko, UAB, vartotojams į skundus ir prašymus atsako per 30 kalendorinių dienų. Kreipiantis raštu, prašyme arba skunde nurodykite:

• savo vardą ir pavardę, atstovavimo atveju – atstovo vardą ir pavardę bei atstovavimo pagrindą;
• adresą, kuriuo norite gauti atsakymą (namo Nr. , buto Nr., el. pašto adresas ar fakso Nr.);
• savo kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą (jeigu nebuvo nurodytas prieš tai);
• kam adresuojamas skundas, t.y. Balterma ir ko, UAB;
• prašymo teikimo datą;
• prašymo esmę bei motyvuotus, tikslius ir aiškius reikalavimus, aplinkybes, taip pat, kokios konkrečios pareiškėjo teisės ir/ar teisėti interesai, susiję su  Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir kokiu būdu buvo pažeisti;
• pridedamų dokumentų sąrašą (prie prašymo pridedamos su juo susijusių dokumentų kopijos).

 

Prašymą ar skundą galite pateikti:

• atsiunčiant laišką elektroniniu paštu adresu: vic@balterma.lt;
• atsiunčiant faksą Nr. 8-5 213 38 91;
• atsiunčiant laišką paštu adresu: Ukmergės 369A, LT-12142 Vilnius;
• asmeniškai, apsilankant Bendrovės klientų aptarnavimo centre: pirmadieniais nuo 14 iki 17 val. ir trečiadieniais nuo 9 iki 13 val.

Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje sistemos funkcionavimą, informuojame vartotojus, kur kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo.
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 34 straipsnyje yra įtvirtinta privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.
Energetikos sektoriuje privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) ir Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos (VEI).

Energetikos įstatymo 34 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse yra nurodyta, kad:

VKEKK išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl:
• energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją;
• teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo;
• prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

VEI išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisime tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl :
• energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimo, eksploatavimo;
• energijos kokybės reikalavimų;
• energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų;
• avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja skundus dėl:
• buitinių vartotojų energijos pirkimo – pardavimo sutarčių;
• naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo;
• energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Susisiekite: (8 5) 213 38 17
info@balterma.lt