Darbo laikas:

I‐IV nuo 8:00 iki 17:00 val.,
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val.


Klientų priėmimo valandos(tik iš anksto susitarus):

Pirmadieniais nuo 14:00 iki 17:00 val.
Trečiadieniais nuo 9:00 iki 13:00 val.

Balterma ir ko, UAB

KAMANĖ verslo centras (5 aukštas)
Ukmergės g. 369A, Vilnius.

Dėl avarijų ir gedimų šalinimo S. Nėries g.
daugabučiuose namuose
prašome kreiptis tel. 8-655-39812 (visą parą)
Del dujiniu katilu pirkimo ir serviso
prašome kreiptis tel.8-699-42000
Tel.: (8 5) 213 3817
El. p. info@balterma.lt

Informacija šilumos vartotojams

Pagal Šilumos įstatymą 12 str. 2 d.: „Kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.“ Balterma ir ko, UAB suvartotą šilumos kiekį paskirsto ir mokesčius apskaičiuoja pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-158 pakeistą „Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3“, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19. Nuo 2014 m. sausio mėn. įsigaliojo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimai, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-760. Nuo 2015 m. kovo 07 d. įsigalioja pakeitimai, vadovaujantis 2015 m. kovo 04 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-208. Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.  pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 pakeistą „Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodą Nr. 3“.

Apskaičiuota šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kaina neviršija Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. 1-777 https://aktai.vilnius.lt/document/30348859 nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis yra patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 1-1762. Nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų be nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos aptarnavimo mokestis – 2,74 Lt (0,79 Eur) (be PVM) už vieną apskaitos prietaisą.

Susisiekite: (8 5) 213 38 17
info@balterma.lt